Alle forløb er intensivt og individuelt tilrettelagt. Der bliver taget nøje udgangspunkt i, hvad den enkelte har brug for.
  
Forløbene starter med en gratis visitationssamtale. Her afklarer vi sammen hvad der er brug for hjælp til. Ligeledes er der ved afslutning altid en evaulerede samtale. 
 
Da tingene sker i en løbende proces, vil der være stor forskel på om den enkelte har brug for en kickstart eller et længerevarende forløb.
Processer skaber forandring og forandring skaber processer, dermed vil det være naturligt at skifte rille, for at sikre at processen ikke bliver statisk.
 
For at sikre, at der hele tiden sker en positiv proces, laver vi kontrakter, hvor den enkeltes mål, indsats og tidshorisont er indskrevet. 
Kontraktens varighed vil være fra 1-3 mdr. Herefter bliver der afholdt en evauleringssamtale og der udarbejdes en ny kontrakt, hvis forløbet skal forlænges.  
 
Det overordenede mål for alle der kommer, er at arbejde i en sund retning frem mod selvstændig livsførsel. 
Derfor er der nogle faste fokussområder i alle kontrakter, som danner rammen om forløbet. 
- Kost, motion og søvn. 
- Orden og disciplin. 
- Almen dannelse.  
 
Priser. 
Vejledende pris døgntilbud: 10.990,- pr uge. 
Egenbetaling døgntilbud 3890,-pr mdr. 
 
Foruden døgntilbudet tilbyder vi forskellige former for støtte i eget hjem.
 
Eksempelvis: 
  • Kostvejledning og støtte.
  • Opfølgende online eller telefonisk kontakt hele døgnet.
  • Udredning og afklaringsforløb af en mdr. varighed.
  • Mentorordning.
  • Terapeutiske samtaler ved godkendt psykoterapeut. 
  • Supervision/ samarbejdsmøder for pårørende.
  • Forløb med medinddragelse af pårørende.  
 
Priserne er vejledende og afhænger af den enkeltes problematik. 
Så kontakt os for yderligere information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesfabrikken | CVR: 34837600 | Vesterbækvej 10, 6971 Spjald  | info@procesfabrikken.dk