Get Adobe Flash player

Velkommen til Procesfabrikken

Hvad er Procesfabrikken?
Procesfabrikken er en virksomhed, der producerer en skræddersyet proces til de mennesker, der ønsker forandring.
En proces er et forløb, hvor noget sker!
Begrebet ”proces” er fundamentet i vores virksomhed. Alt forgår i løbende proces uanset om det er menneskets individuelle udvikling eller det er interaktionen mennesker i mellem, så er menneskelig færden aldrig statisk.
Navnet procesfabrikken er kommet ud fra af et ønske om, at hjælpe så mange mennesker som muligt, med at se nye muligheder i deres måde at leve livet på.
Ordet fabrik afstedkommer mange negative associationer. Men ordet stammer oprindelig fra det latinske fabrica og er et sted, hvor der fremstilles varer ved hjælp af naturlige kraftkilder, som vind og vandkraft.
På vores fabrik frembringer vi skræddersyede processer, der er individuelt tilpasses den enkeltes ønske og behov ud fra et naturligt og sundt perspektiv. 
“I never saw a wild thing sorry for itself.
A small bird will drop frozen dead from a bough without ever having felt sorry for itself.”
Procesfabrikken | CVR: 34837600 | Vesterbækvej 10, 6971 Spjald  | info@procesfabrikken.dk